Фирма KGP GREENHOUSES изгражда парници навсякъде по света и може да оборудва Вашия парник със всички необходими системи, в това число: с отоплителни системи, термални завеси, завеси за засечване, напояване, компютърни системи, електроинсталация, уреди автоматични за сортиране и репродуктивен материал за работа в парници. И не само това…

Нашата оферта не приключва с качествените материали и надежното изграждане.

Ако имате нужда от някого, на когото искате да разчитате в ход на целия си проект и да Ви посъветва:

-относно избора на площ за изграждане на парник,

-относно размерите на обекта,

-какво да отглеждате, за да получите надежна и качествена продукция,

-какво и как да отглеждате, за да се продадете продуктите си на пазара на добра ценa,

-как да организирате проекта, за да минимизирате разходите за отопление на парника и така постигнете преимущество на пазара,

-за прилагане на модерни когенерационни постройки, създаващи топлина, електроенергия и CO2, повишаващи профитабилността на проекта.

Oбадете ни се и ни тествайте!