Aydınlatma:

Ek aydınlatma seralar için çok yararlı, bitkiler daha hızlı ve düzenli büyüyorlar.

KGP GREENHOUSES sera aydınlatma sistemleri de için uzmandır. Tam ve verimli sistemler teslim ediyoruz. Lamba seçimi seraların yüksekliğine ve bitki türlerine bağlıdır.


Size modern lambaları teklif ediyoruz:

• Asimilasyön aydınlatma
• Fotoperiyot kontrolü aydınlatması

Elektrik enerjisiyle ya yerel şebekesinden ya da jeneratörden temin edilen aydınlatmayı Size teslim edebiliriz.

KGP GREENHOUSES tam aydınlatma sistemlerini basit ve güvenli sistemleri size teklif ediyor.