Νέα

Πληροφορίεs εταιρίαs 2011

Αγαπητοί φίλοι,

Σε κάθε πρόγραμμα, με τον κάθε συνεργάτη και πελάτη, σκεπτόμαστε πάντα τι καλύτερο μπορούμε να προσφέρουμε. Μαs ενδιαφέρει πολύ το αποτέλεσμα και η γνώμη για την δουλειά μαs. Σκεπτόμενοι αυτά, συγκεντρωνόμαστε στα εξήs:

 • Παροχή γρήγορηs υποστήριξηs στουs πελάτεs μαs 
 • Επίβλεψη τηs πορείαs των εργασιών 
 • Προσφορά επαγγελματικήs παροχήs και σέρβιs 
 • Βελτίωση τηs ποιότηταs εξοπλισμού 
 • Προσφορά των καλύτερων λύσεων για αποτελεσματική καλλιέργεια 
 • Ατομική προσέγγιση
 • Δημιουργία νέων ευκαιριών για συνεργασία 
 • Κάλυψη των αναγκών των συνεργατών μαs

Αυτοί οι στόχοι και η επιθυμία να ικανοποιήσουμε όλεs τιs ανάγκεs νέων πελατών και τοπικών πελατών βοήθησαν να αναπτυχθεί και να διευρυνθεί η εταιρία μαs. Ιδρύσαμε νέεs εταιρίεs και υποκαταστήματα και ελκύουμε τουs πιο επαγγελματίεs και έμπειρουs υπαλλήλουs.

Γι αυτό με χαρά σαs ενημερώνουμε ότι το έτοs 2011 φέρνει νέεs αλλαγέs στην εταιρία μαs. Από τιs 01-01-2011 η ομάδα μαsDS θερμοκηπίων θα εξακολουθήσει να καλύπτει τιs ανάγκεs σαs , με το νέο όνομα KGP.

Το νέο όνομα KGP φέρουν οι παρακάτω ειδικευμένεs εταιρίεs:

 • KGP B.V. στην Ολλανδία είναι η κορυφαία εταιρία στην παροχή κατασκευήs , σκρίνινκγ και θέρμανσηs. Αυτή η εταιρία έχει δύο εξειδικευμένα τμήματα KGP σκρίνινγκ-προστασία και KGP θέρμανση.
 • Γραφείο πώλησηs στην Πολωνία KGP Sp. z o.o. 
 • Kατασκευαστικέs εταιρίεsστην Πολωνία : Depa& Koppert και HSPSp. Z.o.o.

Διαβάστε για μαs σύντομα στο:kgpgreenhouses.com 
Επικοινωνήστεinfo@kgpgreenhouses.com

Eργαζόμαστε καθημερινά για την καλύτερη εξυπηρέτησή σαs!

Σαs ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και με υγεία νέο έτοs ! 
Andre Koppert 
Iδιοκτήτηs τηs KGP

Tel. no.: +48 42 656 04 66 
Fax no.: +48 42 612 32 57 
Mobile: +48 606 77 55 88 
Mobile: +31 630 05 70 50 
E-mail: info@kgpgreenhouses.com 
www.kgpgreenhouses.com