Φτιάχνονταs ένα θερμοκήπιο

H KGP GREENHOUSES κατασκευάζει θερμοκήπιασ’όλο τον κόσμο. Παρέχουμε ιδανικέs λύσειs που ανταποκρίνονται στιs απαιτήσειs σαs.Αν χρειαστεί , μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα ολοκληρωμένο πρότζεκτ , με πλήρη κατασκευή θερμοκηπίου συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανημάτων και εξοπλισμών σ το εσωτερικό.

Συνήθωs είναι αρμοδιότητα του πελάτη να φέρει ηλεκτρικό και νερό, στο σπίτι, καθώs και αέριο, γραμμέs τηλεφώνου και ιντερνετ και τα υπόλοιπα γίνονται από την εταιρεία.’Οπωs εργασίεs ισοπέδωσηs εδάφουs, σκαφτικέs εργασίεs , παράδοση μπετόν. Μπορούμε να τα οργανώσουμε κατά τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Yλικά:

Αν ψάχνετε για ένα θερμοκήπιο φτιαγμένο με υψηλήs ποιότηταs υλικά και μηχανήματα, τότε η KGP GREENHOUSES μπορεί να καλύψει τιs ανάγκεs σαs.

Φτιάχνουμε θερμοκήπια από υλικά προερχόμενα από Ολλανδία, Πολωνία και άλλεs Ευρωπαικέs χώρεs.Είναι υλικά εξειδικευμένα από τα Δανέζικα στάνταρs NEN για την κατασκευή θερμοκηπίων. Κάθε κατασκευή υπολογίζεται στατικά με την τελευταία εκδοχή του προγράμματοs "CastaKassenbouw".


Eξοπλισμόs:

H ΚGP GREENHOUSES όχι μόνον παραδίδει την κατασκευή με γυαλί αλλά και όλα τα μηχανήματα, εξοπλισμό και υλικά για καλλιέργεια. Περιλαμβάνονται: πλήρεs σύστημα θέρμανσηs, μπόιλερ, ανεμιστήρεs, συστήματα φωτισμού, αντλίεs νερού και αυτόματεs μονάδεs άρδευσηs, καθώs και μηχανήματα ταξινόμησηs, γεννήτριεs, ηλεκτρικούs γερανούs, καλώδια, αγωγούs καλωδίων, δίκτυο καλωδίωσηs, πρόγραμμα "γυρίζω το κλειδί".

Χρειάζεστε άδεια κατασκευήs θερμοκηπίου ;

Με την υπογραφή του συμβολαίου, κάθε πελάτηs λαμβάνει, χωρίs χρέωση, πλήρη στατικό υπολογισμό "CastaKassenbouw", μαζί με σετ σχεδίων που απαιτούνται για την έκδοση τηs τοπικήs άδειαs. Εργαζόμαστε στενά με τον τοπικό μηχανικό για την έκδοση άδειαs και το αποτέλεσμα είναι γρήγορο και ικανοποιητικό.

Δεv έχετε τοπικό μηχανικό ;

Mπορούμε να σαs συστήσουμε έναν από τουs μηχανικούs που ζουν και εργάζονται στη χώρα σαs , με ποιόν έχουμε συνεργαστεί σ το παρελθόν και ποιοs είναι έμπειροs στα θερμοκήπια.