Τεχνολογία άρδευσηs:

Όταν πρόκειται για νερό και λιπάσματα, η ποιότητα και η ακρίβεια είναι πολύ σημαντικά.


Η KGP GREENHOUSES κατασκευάζει και τοποθετεί όλε τιs εγκαταστάσειs που χρειάζεστε:

• Aντλίεs νερού, ηλεκτρικέs βαλβίδεs, ποτιστικά, γραμμέs ποτίσματοs
• δεξαμενέs αποθήκευσηs νερού, δεξαμενέs ανάμιξηs
• συστήματα ραντίσματοs
• συστήματα αφυγρανσηs
• μπεκ ψεκασμού
• λύσειs για λίπανση
• συστήματα ροήs νερού
• UV απολύμανσηs και συστήματα επαναχρησιμοποίησηs του νερού αποχέτευσηs.