Φωτισμόs

Έξτρα φωτισμόs είναι πολύ χρήσιμοs για το θερμοκήπιο. Βοηθά τα φυτά να μεγαλώσουν γρηγορότερα και σωστότερα.

Η KGP GREENHOUSES είναι ο ειδικόs στον φωτισμό των θερμοκηπίων.Παρέχουμε πλήρη και αποτελεσματικά συστήματα φωτισμού. Η επιλογή των λαμπτήρων εξαρτάται από το ύψος του σπιτιού και το είδοs τηs σοδειάs.


Προσφέρουμε μοντέρνουs λαμπτήρεs για:

• φωτισμό αφομοίωσηs
• περιοδικό φωτισμό

Παραδίδουμε συστήματα φωτισμού με ηλεκτρισμό από το τοπικό δίκτυο ή από την γεννήτριά σαs.

Η KGP GREENHOUSES προσφέρει πλήρη συστήματα φωτισμού τα οποία μπορείτε να εμπιστεύεστε.