Κέντρα κήπου και Εσωτερικοί κήποι

Εάν εμπορεύεστε ή διανέμετε άνθη και φυτά, ή έχετε άλλουs λόγουs για να αποθηκεύετε φυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τότε ένα κέντρο κήπου είναι η τέλεια λύση για τιs ανάγκεs σαs.

Ελέγχονταs την θερμοκρασία και την υγρασία, πάντα με το μεγαύτερο δυνατόν φωs τηs ημέραs, δημιουργείτε ένα τέλειο περιβάλλον για τα φυτά σαs .

Θα θέλατε να αναβαθμίσετε το σπίτι σαs με έναν χώρο διαφορετικό απ΄ οτιδήποτε άλλο ;

Eνα οικοσύστημα τροπικού δάσουs για τιs oρχιδέεs σαs και τουs φοίνικέs σαs , ή συνθήκεs ερήμου για την συλλογή των κάκτων σαs, ή κάτι τελείωs διαφορετικό... ;

Kαλέστε την KGP GREENHOUSE ! Έχουμε μεγάλη εμπειρία στουs εσωτερικούs κήπουs.

Δημιουργούμε άψογεs κατασκευέs , από 3 έωs 14 μέτρα ύψοs, ΄πλήρωs προσρμοσμένα στιs ανάγκεs σαs.

Καλέστε μαs και μαζί θα βρούμε την τέλεια λύση για τιs ανάγκεs σαs.