Προστασία και σκίαση

Αν και η σπουδαιότητα του φωτόs δεν πρέπει να υποτιμάται, σε συγκεκριμένεs σοδειέs το σκοτάδι είναι επίσηs σημαντικό. Πρέπει να ελέγχετε την δύναμη του ήλιου με την οθόνη σκίασηs του θερμοκηπίου.Τα συστήματα σκίασηs μπορούν να βοηθήσουν στην εξοικονόμηση ενέργειαs στο θερμοκήπιο και στον έλεγχο των περιόδων φωτόs. Οι οθόνεs μπορούν να εγκατασταθούν στο κινητό πλαινό σύστημα για να ανοίγουν και να κλείνουν ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία και τιs ανάγκεs τηs σοδειάs.


Η KGP GREENHOUSES παρέχει θερμικέs οθόνεs (για σκεπή και εξωτερικούs τοίχουs) και οθόνεs σκίασηs για μείωση τηs ηλιακήs ακτινοβολίαs, που μπορεί να είναι επικίνδυνη για μερικά φυτά. Τα συστήματα εγκαθίστανται προσεκτικά, ελέγχονται και μπαίνουν σε λειτουργία, πάντα τέλεια προσαρμοσμένα στιsκεs σαs και πάντα απόλυτα αξιόπιστα.