Κομπιούτερ και ηλεκτρική μηχανική

Όσο κανείs άλλος, η KGP GREENHOUSES, καταλαβαίνει τιs απαιτήσειs που το σύστημα κομπιούτερ και οι ηλεκτροτεχνικέs εγκαταστάσειs πρέπει να καλύψουν.Μπορούμε να φροντίσουμε ολόκληρο το πρόγραμμα σ΄αυτόν τον τομέα. Χρησιμοποιούμε έξυπνα, δυναμικά συστήματα για τον έλεγχο του κλίματοs και τηs διαδικασίαs.Προσφέρουμε:

• κομπιούτερ κεντρικού ελέγχου
• καλωδίωση
• αυτόματο έλεγχο κλίματοs, έλεγχο εξαερισμού
• συστήματα φωτισμού
• παροχή ενέργειαs ( ρεύμα υψηλήs και χαμηλήs τάσηs)
• συστήματα αυτόματου ανοίγματοs πόρταs
• συστήματα συναγερμού
• αντικλεπτικά συστήματα
• σύστημα καταγραφήs (χρησιμοποιείται για να καταγράφει την δουλειά των εργατών και την κατάσταση των φυτών)

Διαθέτουμε και άλλα συστήματα. Παρακαλούμε επιοκοινωνήστε μαζί μαs για λεπτομέρειεs.