Συνεργαζόμενα συστήματα

Αν έχετε πρόσβαση σε αρκετό φτηνό αέριο, γιατί να μην επενδύσετε σε ένα τέτοιο σύστημα ;

Παράγει ηλεκτρισμό, θέρμανση και CO2. Μπορείτε να πουλήσετε την ηλεκτρική ενέργεια στην τοπική εταιρία ή να την χρησιμοποιήσετε για τουs λαμπτήρεs σαs. Την θέρμανση και το CO2 μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για τιs υπάρχουσεs ανάγκες του θερμοκηπίου...

Η KGP GREENHOUSES σαs προσφέρει μια πλήρη λύση γι΄αυτά τα συστήματα, που βασίζεται σε μοντέρνο και αξιόπιστο εξοπλισμό. Επίσηs η KGP GREENHOUSES είναι εδώ για να εξασφαλίσει ότι η σύνδεση του συστήματοs θέρμανσηs με το σύστημα αερίου γίνεται με τον καλύτερο τρόπο, χωρίs προβλήματα ή εκπλήξειs..

Αυτό γίνεται μόνον από μια εταιρεία θερμοκηπίων.