Η KGP GREENHOUSES κατασκευάζει θερμοκήπιασ’όλο τον κόσμο και μπορεί να εφοδιάσει το θερμοκήπιό σαs με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για θέρμανση, προστασία, σκίαση , άρδευση , έλεγχο κομπιούτερ, ηλεκτρική μηχανολογία , μηχανήματα ταξινόμησηs και υλικά καλλιέργειαs φυτών. Και όχι μόνον…

Η προσφορά μαs δεν περιορίζεται στα υψηλήs ποιότηταs υλικά και στιs αξιόπιστεs κατασκευαστικέs εργασίεs.

Εάν χρειάζεστε κάποιον που να βασίζεστε πάνω του κατά την συνολική διάρκεια του κατασκευαστικού προγράμματοs, ooποίοs να σαs συμβουλεύει:

-πωs να επιλέξετε το καλύτερο κομμάτι ηs για το θερμοκήπιό σαs.

-ποιέs είναι οι καλύτερεs διαστάσειs του θερμοκηπίου

-τι να καλλιεργήσετε και πωs, για να έχετε καλή ποιότητα και αξιόπιστη παραγωγή

-τι να καλλιεργήσετε και πωs, για να έχετε καλέs και με υψηλέs τιμέs πωλήσειs των προιόντων σαs

-πωs να οργανώσετε ένα σύστημα με πολύ χαμηλά έξοδα θέρμανσηs,
για να έχετε ένα πλεονέκτημα στην αγορά

-πωs να εγκαταστήσετε ένα συμπαγέs σύστημα που παράγει θέρμανση , ηλεκτρική ενέργεια και CO 2, κάνονταs το πρότζεκτ πιο κερδοφόρο.

Επικοινωνήστε μαζί μαs και δοκιμάστε μαs !