Фирмата KGP GREENHOUSES гради оранжерии ширум светот и може да го опреми и Вашиот стакленик со сите неопходни системи како што се греење, термални завеси, завеси за засенчување, наводнување, компјутерски системи, електрични инсталации, машини за сортирање и репроматеријали за работа во стакленик. И не само тоа...

Нашата понуда не завршува тука.

Ако ви e потребен некој на кого ке можете да се потпрете во текот на целиот проект, кој ќе ве советува:
- Во однос на изборот на земјиште за изградба на оранжерии,
- Во однос на големината на објектот,
-Што и како да се одгледува, а притоа да добиете сигурен и квалитетен производ,
- Што и како да се одгледува,а производите да се продаваат добро на пазарот и по поволна цена,
-Како да се организира проект, а трошоците за греење на стаклена градина да бидат минимални и на тој начин добиете предност на пазарот,
-Употреба на современи когенеративни погони кои произведуваат топлина, електрична енергија и CO2 со цел да ја зголемите профитабилноста на проектот.

Контактирајте со нас и тестирајте не!