Когенерационна система

Ако имате достъп към достатъчно количество на газ по изгодна цена, защо не вградите Когенерационна система ?

Koгенерацията произвежда електрическа и топлинна енергия и CO2. Eлектроенергията може да ползвате за изкуствено осветление или да я продавате на местна електрокомпания, a топлината и CO2 ползвайте за наличните нужди на парниците.

KGP GREENHOUSES Ви предлага комплексни решения на когенерация, базиращи се на най-модерно, надежно съоръжение и, плюс това, предоставя възможност на съединяващите се когенерационни и отоплителни системи да работят като едно цяло, безпрепяствено и без непредвидими ситуации, с което е осъществена главната цел: повишаване профитибилността на комплексния парник със сигурна и надежна работа.

Това може да Ви осигури само фирма за парници.