Компютеризиране и електросъоръжения

KGP GREENHOUSES от всеки друг повече разбира нуждите, които съвременните системи за компютеризиране и електросъоръжения могат да удовлетворят в парниците. Ние можем да Ви доставим комплексен проект, свързан с тази област. Ползваме интелигентни, динамични системи за контрол на климата и други системи (засенчващи, напоителни, осветителни и пр.).


Предлагаме Ви:

• главен компютър, контролиращ всички работи в парника;
• автоматичен контрол на климата;
• контрол на вентилацията;
• системи за изкуствено осветление;
• електрозареждане (с ниско и високо напрежение);
• системи за автоматично затваряне на вратите;
• охранителни и сигнални системи;
• системи против взлом;
• Path registration система (систем за регистриране на работите на работещите и на състоянието на растенията)

В офертата ни разполагаме и с други системи. За подробности, молим Ви да се свържете с нас!