Разсад

KGP GREENHOUSES може да Ви предложи широк асортимент от разсад. Целият процес на производството от семена, чрез малки растения, все до фидански, е под надзор на специалисти. С оглед на това, че се ползваме от най-модерна технология, ние сме в състояние да Ви доставим изключителен разсад, отглеждан по желание и мярка на клиента.

На клиентите им се предоставя възможност да посещават парниците за отглеждане на разсад и да надглеждат дали растенията растът съгласно плана. Ако имате нужда от зеленчуков разсад, можем да го доставим навсякъде по света, в различни големини.

Най-важното е, че не Ви оставяме сами с растенията, но Ви предоставяме помощ от професионален супервизор, с когото може да се посъветвате, как по най-добър начин да отглеждате растения.