Tермални завеси и засенчване

Въпреки, че не трябва да се пренебрегва значението на светлината за растенията, при някои растения засенчването, също така, е много важно. Засенчващата система в парника се контролира от количеството на слънчевото излъчване. Засенчващите системи могат да спестяват енергия за отопляването на парниците и да контролират фотопериодите. Завесите се поставят върху подвижна плъзгаща се система, за да може да се контролира тяхното отваряне и затваряне, в зависимост от временните условия и нуждите на растенията.


KGP GREENHOUSES доставя термални завеси (за покриви и външни стени), както и завеси за засенчване, намаляващи слънчевото излъчване, което може да бъде вредно за отделни растения. Системите се монтират внимателно, тестват се и се задвижват, винаги съвършено приспособени към Вашите нужди и винаги съвсем надежни.