Grejanje staklenika

Firma KGP GREENHOUSES Vam može isporučiti kompletan sistem, od sistema grejanja u stakleniku i kotla, pa sve do izgradnje Vaše kotlarnice.

Razvodne linije donjeg grejanja u stakleniku.

Projektujemo sistem grejanja prilagođen Vašim potrebama za DT koji je potreban, sve do DT40 (min spoljna temperatura -20, sa unutrašnjom temperaturom +20). Imamo iskustva sa grejanjem pomoću geotermalne vode, kogeneracijskim postrojenjima, grejanjem na plin, ulje, čvrsto gorivo i biomasu.

Ukoliko je potrebno, možemo Vam obezbediti električne instalacije, uključujući konektore i vodo-nepropusne uređaje.

 • pumpe i ventili za mešanje;
 • pumpe za grejanje, nosače, cevi;
 • držači, materijal za montažu;
 • kotlovi;
 • ventilatori;
 • povećavanje koncentracije CO2 u vazduhu prostora gde su biljke;

Ventilatori poboljšavaju cirkulaciju vazduha i redukuju preteranu vlažnost, povećavaju apsorpciju CO2 i time pospešuju zdrav rast biljaka. Takođe, ventilatorima se održava i ujednačena temperatura unutar staklenika.

Možemo Vam isporučiti:

Kotao sa dvojnim gorionikom na plin i ložu, unutar kotlarnice staklenika.
 • donje t.j. cevno-šinsko grejanje;
 • grejanje među biljkama;
 • gornje grejanje;
 • grejanje protiv snega;
 • grejanje za radne prostore;
 • grejanje vode u rezervoarima za navodnjavanje;