Kompjuter i električna oprema

Kompletna isporuka kotla, zajedno sa električnom i opremom za upravljanje.

KGP GREENHOUSES razume više nego bilo ko drugi, potrebe koje moderni sistemi za kompjuterizaciju i električnu opremu moraju da zadovolje u stakleniku. Možemo Vam isporučiti kompletan projekat vezano za ovu oblast. Koristimo inteligentne, dinamičke sisteme za kontrolu klime i drugih sistema (zasene, navodnjavanja, osvetljenja i dr.).

Nudimo Vam:

Motor za pogon ventilacionih prozora staklenika.

  • centalni kompjuter kojim se sve kontroliše;
  • automatsku kontrolu klime;
  • kontrolu ventilacije;
  • sisteme veštačkog osvetljenja lampama;
  • napajanje strujom (niskog i visokog napona);
  • sisteme automatskog otvaranja vrata;
  • alarmne sisteme;
  • sisteme protiv provale;
  • Path registration sistem(sistem registrovanja aktivnosti radnika i stanja biljaka)

Imamo i druge sisteme u ponudi. Molimo da nas kontaktirate za detalje.