Sistemi Kogeneracije

Ukoliko imate pristup dovoljnoj količini gasa po povoljnoj ceni, zašto ne ugraditi Kogeneracijski sistem ?

SUS motor sa generatorom.

Kogeneracija proizvodi električnu energiju, toplotu i CO2. Električnu energiju možete koristiti za veštačko osvetljenje ili je prodavati lokalnoj električnoj kompaniji, a toplotu i CO2 koristiti za postojeće potrebe staklenika.

KGP GREENHOUSES Vam nudi kompletna rešenja kogeneracije, bazirana na najmodernijoj, pouzdanoj opremi, i pritom obezbeđuje da spoj kogeneracijskog sistema i sitema grejanja staklenika radi kao jedna celina, bez problema i nepredviđenih situacija, čime se ostvaruje glavni cilj: povećanje profitabilnosti kompletnog projekta staklenika uz siguran i pouzdan rad.

Ovo Vam može obezbediti samo staklenička firma.

Kogeneracioni sistem.