Греење

KGP GREENHOUSES може да Ви достави комплетен систем, од системи за греење и котли во oранжерии, па се до изградба на ваша котларница.

Ние дизајнираме греење прилагодено на вашите потреби за ДТ кој е потребен, до DT40 (надворешна температура -20 мин, со внатрешна температура +20).

Имаме искуство со греење на геотермална вода, когенеративни уред, греење на гас, нафта, цврсти горива и биомаса.

Доколку е потребно, ќе ви овозможиме електрични инсталации, вклучувајќи конектори и уреди непропустливи на вода:

• пумпи и вентили за мешање;
• топлински пумпи, загради, цевки;
• држачи,матерјал за монтажа
• котли;
• вентилатори
• Зголемена концентрација на СО2 во воздушниот простор каде што се растенијата;

Вентилаторите ја подобруваат циркулацијата на воздухот и намалување на прекумерната влажност, зголемување на апсорпција на CO 2 и на тој начин се промовира здрав раст на растенијата. Исто така тие се одговорни за одржување единствена температурата во внатрешноста на стаклена градина.

Ние можеме да Ви доставиме:

• цевно- шинско греење;
• загревање помеѓу растенијата;
• горно греење;
• греење против снег;
• загревање за работни простории;
• загревање на вода во резервоарите за наводнување;