Компјутер и електрична опрема

KGP GREENHOUSES се разбира многу повеќе од било кој друг за потребите со кои модерните системи за компјутеризација и електрична опрема мора да ги задоволат потребите на стаклената градина. Можеме да Ви доставиме комплетен проект поврзан со оваа област. Ние го користиме интелигентниот, динамички системи за контрола на климата и други системи (засени, наводнување, осветлување и слично) ..


Ние нудиме:

• централни компјутери со кои контролирате се;
• автоматска контрола на климата;
• контрола вентилација;
• системи за вештачка светлина;
• напојување (низок и висок напон);
• системи, автоматското отварање врата;
• алармни системи;
• Системи против упад;
• Пат регистрација систем (систем за евиденција на активностите на работниците и на статусот на растенија)

Во понудата имаме и други системи. Ве молиле контактирајте не за поединости.