Застори и засенување

Иако не треба да ја занемаруваме важноста на светло за растенија,за некои растенија темнината е од суштинско значење.Системите за засенување во стаклена градина се одговорни за контролирана сончевата радијација.Тие Ви овозможуваат да заштедите енергија во стаклена градина како и контролирани photoperiod. Засторите пак може да бидат инсталирани на една подвижна слајд систем за контрола на отварањето и затварањето, во зависност од временските услови и барања.


KGP GREENHOUSES испорачува термални застори (за покрив и надворешни ѕидови) како и застори за засенување за да се намали сончевото зрачење, кое може да биде штетно за некои растенија. Системите се инсталираат внимателно, тестираат и пуштаат во употреба, секогаш совршено прилагодени на вашите потреби и секогаш потполно сигурни.