Осветлување

Додатното осветлување е многу важно и корисно за оранжериите,билките би растеле правилно и брзо.

KGP GREENHOUSES е исто така и експерт во системи за осветлување во ст.градини,испорачуваме комплетни и ефикасни системи.


Ние нудиме современи сијалици за:

• асимилационо осветлување;
• контрола на осветлување фотопериод;

Можеме да Ви достави осветлување која се напојува со струја од локалната мрежа или од генератор.

KGP GREENHOUSES нуди комплетни системи за осветлување кои се едноставни и сигурни.